Ukončenie platnosti mestských kariet multiCARD mesta Martin k 31.12.2021

Vážení držitelia mestských kariet multiCARD mesta Martin.

Od 1.1.2022 dochádza k významnej zmene a MHD Martin bude od tohto dátumu prevádzkovať nový dopravca - Dopravný podnik mesta Martin.
V súvislosti s tým ku dňu 31.12.2021 všetky súčasné mestské karty multiCARD v novej tarife dopravcu definitívne končia svoju platnosť. T.j. všetky mestské karty multiCARD budú od 01.01.2021 neplatné a nebude ich možno nadalej používať. Prosíme Vás preto, aby ste si regulovali zostatky na svojich mestských kartách a nabíjali si ich tak, aby ste do konca roka 2021 precestovali svoje kredity – zostatky. Vyhnete sa tak zbytočnej administratíve pri vracaní neprecestovaného zostatku. Prípadný nevyčerpaný kredit si môžete nechať vyplatiť na kontaktnom mieste SAD Žilina.

Od 1.10. 2021 je zároveň pozastavený predaj 90dňových časových lístkov „štvrťročníkov“, preto, aby ich bolo možné precestovať do konca roka.
30dňové časové lístky - mesačníky je možné zakúpiť iba na obdobie platnosti do konca roka a od 1.12.2021 bude pozastavený aj ich predaj.

Nový Dopravný podnik mesta Martin bude už od polovice októbra vydávať nové vlastné dopravné karty. Viac informácií o nových kartách si môžete prečítať na stránke mesta tu (https://martin.sk/dopravny-podnik-mesta-martin-spusti-predaj-kariet-uz-v-polovici-oktobra/d-79127/p1=1049 ) V prípade Vašich otázok sa môžete obracať na na e-mailovú adresu info@dpmmartin.sk respektíve telefonicky na tel.číslo +421 945 505 060.

Ďakujeme